3 oktober 2011

VQ Legal utökas med arbetsrättsmallar – 3 oktober 2011

Nu utökar vi VQ Legal med intelligenta mallar även inom arbetsrätten. Allt material inom arbetsrättsdelen är upprättat av Elmzell Advokatbyrå, Sveriges största nischbyrå inom arbetsrätt. Visning och testmöjligheter av VQ Legal kommer att finnas för er som deltar på VQ Knowledge and Strategy Forum den 4 oktober.

Den 3 oktober utökar vi VQ Legal med intelligenta mallpaket även för arbetsrättsliga ärenden. Allt material inom arbetsrättsdelen är upprättat av Elmzell Advokatbyrå, Sveriges största nischbyrå inom arbetsrätt. Elmzell ansvarar även för den löpande uppdateringen framöver för att säkerställa att dokumenten alltid håller högsta klass.

Visning och testmöjligheter av VQ Legal kommer att finnas för er som deltar på VQ Knowledge and Strategy Forum den 4 oktober. Ni är också varmt välkomna att kontakta oss för mer information på info@vqlegal.se eller telefon 0768-649 225.

Arbetsrättsdelen kommer bl a att innehålla dokumentpaket för uppsägning pga arbetsbrist eller personliga skäl, avskedande, anställningsavtal för olika varianter av tillfällig anställning och för fast anställning m.m. Löpande utökning kommer också att ske i snabb takt med bl a VD-avtal, olika former av avslutsavtal samt alla dokument på engelska.

För er som redan är användare av VQ Legal gäller samma principer som för bolagsrätten, dvs att ni endast betalar för de arbetsrättsliga paket ni använder. Det tillkommer heller inga ytterligare kostnader för att vi utökar tjänsten. Ev företagsspecifika layoutjusteringar har kopplats på även för arbetsrättsdelen.

Elmzell Advokatbyrå är Sveriges största nischbyrå inom arbetsrätt. Elmzell erbjuder bl a expertis inom omorganisationer, kollektiv arbetsrätt, individuella anställningsavtal, konkurrensklausuler, företagshemligheter, uppsägningar, avsked, företagsöverlåtelser, övergång av verksamhet, arbetsmiljö och arbetstid, diskriminering, personalpolitik, internationell arbetsrätt och processer m.m. Genom sitt medlemskap och engagemang i den internationella alliansen Ius Laboris, kan Elmzell även erbjuda arbetsrättslig rådgivning av ledande arbetsrättsadvokater i över 40 länder.

För mer information, se www.elmzell.se eller kontakta Jenny Hellberg.

Foto Jenny HellbergJenny Hellberg
jenny.hellberg@elmzell.se
Telefon: 08-534 803 65
Mobil: 0709-94 76 78

VQ Legal - Samarbetspartner - Elmzell Advokatbyrå AB