7 juni 2011

Nya mallar i VQ Legal juni 2011

VQ Legal utökas löpande med fler ärendepaket med intelligenta juridiska mallar. Senaste tillskotten är paket med mallar för vinstutdelning, arbetsordning, VD-instruktion samt revisorsändring.

Därmed innehåller tjänsten nu närmare 30 olika mallpaket med färdiga standarddokument för följande bolagsrättsliga ärenden:

 • Nyemission (i varianter för riktad emission, företrädesrättsemission, kvittningsemission och apportemission)
 • Nyemission i dubbelspråkig version på svenska och engelska
 • Minskning av aktiekapitalet (i varianter för förlusttäckning, återbetalning till aktieägare och avsättning till fri fond)
 • Minskning av aktiekapitalet i dubbelspråkig version på svenska och engelska
 • Fondemission
 • Fondemission i dubbelspråkig version på svenska och engelska
 • Fusion
 • Fusion i dubbelspråkig version på svenska och engelska
 • Likvidation
 • Likvidation i dubbelspråkig version på svenska och engelska
 • Ombildning vid förvärv av bolag
 • Ombildning vid förvärv av bolag i dubbelspråkig version på svenska och engelska
 • Ombildning vid förvärv av Goldcup-bolag
 • Ombildning vid förvärv av Goldcup-bolag i dubbelspråkig version på svenska och engelska
 • Företrädarförändring
 • Företrädarförändring i dubbelspråkig version på svenska och engelska
 • Bolagsordningsändring
 • Bolagsordningsändring i dubbelspråkig version på svenska och engelska
 • Avregistrering av revisor
 • Avregistrering av revisor i dubbelspråkig version på svenska och engelska
 • Revisorsändring
 • Revisorsändring i dubbelspråkig version på svenska och engelska
 • Arbetsordning och VD-instruktion
 • Arbetsordning och VD-instruktion i dubbelspråkig version på svenska och engelska
 • Styrelsebeslut
 • Styrelsebeslut i dubbelspråkig version på svenska och engelska
 • Vinstutdelning på extrastämma

Alla dokument i VQ Legal skapas via en intelligent lösning som utgår från det juridiska ärendet och skapar dokumentpaket med färdigifylld information. Allt innehåll är kvalitetssäkrat och uppdaterat av Bolagsrätt Sundsvall AB, och för de engelska översättningarna ansvarar TransLegal.

Vill du veta mer eller bli kund? Kontakta oss gärna via email till info@vqlegal.se.