18 april 2011

Translegal samarbetspartner till VQ Legal – mallarna utökas nu med engelska översättningar – pressmeddelande 18 april 2011

Den nya moderna juridiska tjänsten VQ Legal ger advokatbyråer ett helt nytt verktyg för sitt arbete, med en mallbank av intelligenta dokumentpaket. Mallarna utökas nu med engelska översättningar från TransLegal.

Med VQ Legal får jurister och andra rådgivare ett helt nytt verktyg för att kunna utföra sitt arbete. VQ Legal ger dem en ständigt uppdaterad mallbank av dokumentpaket. Med hjälp av modern teknik har juridisk intelligens byggts in i tjänsten, som automatiskt skapar alla dokument som behövs för ett visst ärende. Dokumenten skapas dessutom helt skräddarsydda med förifyllda uppgifter.

Bakom tjänsten står Virtual Intelligence VQ i samarbete med Bolagsrätt Sundsvall och nu även TransLegal.

”Vi tror att VQ Legal har en enorm potential och vill gärna vara en del av detta,” säger Michael Lindner, VD på TransLegal.

Med VQ Legal minskar tidsåtgången för att upprätta juridiska grunddokument drastiskt till bara några minuter, samtidigt som hög kvalitet säkerställs. Rådgivare får därmed stöd för att effektivisera sitt arbete och kunna ägna mer tid åt värdeskapande uppgifter.

”VQ Legal blir därför mer än bara en mallbank – nästan som en digital biträdande jurist för byråerna att kunna använda för att minska tiden på grundläggande arbete,” berättar Helena Hallgarn, en av VQ:s grundare.

På det nya moderna viset ställs inga krav på bindningstider eller viss användning utan varje dokumentpaket köps styckvis när som det passar. Dessutom till mycket modesta priser, från 200 kronor för ett helt paket av dokument.

”Motsvarande översättningsarbete för bara den engelska text som man får tillgång till via ett av VQ Legals dokumentpaket skulle kosta runt 9.000 kronor”, berättar Michael Lindner. ”Byråerna sparar därför in minst 8.000 kronor för varje dokumentpaket genom att använda VQ Legal istället.”

”Att TransLegal som är ledande inom juridisk engelska vill vara med och utveckla VQ Legal känns väldigt inspirerande,” säger Helena Hallgarn. ”Vi är stolta och glada över att få samarbeta med ledande aktörer på marknaden såsom TransLegal och Bolagsrätt Sundsvall.”

Läs hela pressmeddelandet:  ”Pressmeddelande 18 april 2011 – TransLegal samarbetspartner till juristtjänsten VQ Legal”