3 december 2010

Nya regler om räkenskapsår från den 1 januari 2011

Från den 1 januari 2011 gäller nya regler om räkenskapsår. Det blir då möjligt för bolag att välja mellan 12 olika räkenskapsår.

Från och med den 1 januari 2011 gäller nya regler för räkenskapsår. Ett räkenskapsår skall omfatta tolv kalendermånader. Det är också möjligt att tillämpa annat räkenskapsår än kalenderår (brutet räkenskapsår). Räkenskapsåret skall påbörjas den första och avslutas den sista dagen i en kalendermånad. Det finns inte längre något krav på det brutna räkenskapsåret binds till vissa fasta tidsperioder.

Dokumenten i VQ Legal har redan uppdaterats med information om denna ändring samt möjlighet att skapa dokumenten utifrån dessa nya parametrar (dock med tydlig information om att dessa ändringar gäller först från den 1 januari).