8 november 2010

VQ Legal – ny juridisk-tjänst som automatiskt ger de dokument du behöver – pressmeddelande 8 november 2010

På torsdag lanseras VQ Legal – en helt ny juridiskt tjänst med färdiga malldokument som skapas via juridisk intelligens med automatiskt förifyllda uppgifter. Bakom tjänsten står Virtual Intelligence VQ i samarbete med Bolagsrätt Sundsvall.

Med VQ Legal får jurister och andra rådgivare ett helt nytt verktyg för att kunna utföra sitt arbete. Med hjälp av modern teknik har juridisk intelligens byggts in i systemen för att få en automatiserad juridisk tjänst. Användaren fyller i ärendetyp och svarar på ett antal relevanta frågor kring denna ärendetyp. Systemet genererar då de dokument som behövs för det aktuella ärendet, med inmatade uppgifter ifyllda på rätt ställen.

Tidsåtgången för att utarbeta grunddokumenten i dessa ärendetyper minskar därmed drastiskt till bara några minuter samtidigt som hög kvalitet säkerställs. Med hjälp av VQ Legal får rådgivare stöd för att effektivisera sitt arbete, säkerställa kvaliteten och ägna mer tid åt värdeskapande uppgifter.

Vi lanserar nu bolagsrättsliga dokumentpaket i samarbete med Bolagsrätt Sundsvall AB, experter på aktiebolagsrätt. Samliga dokument är upprättade och kvalitetssäkrade av dem och kommer också att löpande uppdateras av dem.

VQ Legal ger även möjlighet för kunderna att komplettera med sina egna specialanpassningar och layout på dokumenten. På så sätt ger VQ Legal advokatbyråer och juridiska avdelningar på företag och myndigheter möjlighet att enkelt bygga sina egna mallbankar med kvalitetssäkrade och uppdaterade grunddokument, utan att behöva lägga ner arbete på att själva ta fram och uppdatera dokumenten.

Via ett enkelt frågeformulär gör rådgivaren sina val och får sedan direkt de dokument som behövs för ärendet, med inmatade uppgifter ifyllda på rätt ställen.

Lansering av VQ Legal sker i samband med konferensen VQ Knowledge and Strategy Forum, där strategiska frågor för advokatbyråer och juristavdelningar står i fokus. Se här för mer information om konferensen.

VÄLKOMMEN PÅ LANSERINGSVISNING OCH MINGEL PÅ GRAND HOTEL DEN 11 NOVEMBER KL 17.

Det bjuds på vin, snittar och underhållning. Anmäl gärna intresse för konferensen eller lanseringsvisingen via email till info@vqab.se .

Mer information om VQ Legal hittar du på www.vqlegal.se.

Läs hela pressmeddelandet: Pressmeddelande 8 november 2010 – lansering VQ Legal