3 november 2010

Lansering av nya tjänsten VQ Legal på VQ Forum den 11 november 2010

Nu lanseras den nya tjänsten VQ Legal med färdiga standarddokument inom bolagsrätten. Dokumenten skapas via en intelligent lösning som utgår från det juridiska ärendet och skapar dokumentpaket med färdigifyllt information.

VQ Legal lanseras på VQ Knowledge and Strategy Forum 2010, som hålls den 11 och 12 november på Grand Hotel i Stockholm.

VQ Legal är skapat av Virtual Intelligence VQ i samarbete med ledande aktörer inom varje verksamhetsområde – Bolagsrätt Sundsvall inom bolagsrätt och TransLegal för engelska översättningar.

Få steg till grundläggande dokumentpaket

Utifrån ärendetyp samt några juridiskt relevanta val levererar VQ Legal de dokument ditt ärende kräver.

Det finns också möjlighet att komplettera lösningen med specialanpassningar. Därmed ges du möjlighet att lägga till egna specifika klausuler och skrivningar. Du kan då också lägga på egen layout på dokumenten. På så sätt kan du enkelt bygga din egen bank med kvalitetssäkrade och uppdaterade grunddokument. Du effektiviserar arbetet och säkerställer kvaliteten samtidigt som du minimerar användande av de egna juristernas tid. De kan snabbt klara av dokumentadministrationen och i stället ägna sig åt mer värdeskapande juridiskt arbete.

Omedelbar effekt i det dagliga arbetet

  • Oavsett tidpunkt har du alltid tillgång till uppdaterade och kvalitetssäkrade standarddokument för bolagsrättsliga ärenden.
  • Grundinformationen förifylls i samtliga dokument.
  • Möjlighet att koppla in egna klausuler och skrivningar.
  • Möjlighet till egen layout på samtliga dokument.
  • Hjälptexter och praktiska instruktioner.

 Trygghet för dig och din klient med VQ Legals erfarenhet och kvalitetssäkring

Bakom VQ Legal står företaget Virtual Intelligence VQ, som bistår advokatbyråer och andra kunskapsföretag att bli mer effektiva och moderna med hjälp av rätt IT-stöd. VQ Legal är grundat av två av Skandinaviens mest erfarna jurister på knowledge management-frågor för juristsektorn, med sexton respektive tio års praktisk erfarenhet från arbete på några av Sveriges största advokatbyråer.

Allt material inom bolagsrätten är upprättat samt löpande kvalitetssäkrat och uppdaterat av Bolagsrätt Sundsvall, experter på aktiebolagsrätt, firmarätt och frågor relaterade till Bolagsverket. Den automatiska kvalitetskontrollen ger såväl dig som din klient större trygghet.

Du kan även anlita Bolagsrätt Sundsvall för kvalificerad rådgivning, hjälp med granskning av upprättade dokument och biträde som ombud i registreringsärenden vid Bolagsverket.

Inom kort kommer allt material även att finnas tillgängligt med engelska översättningar. För de engelska texterna ansvarar TransLegal, som är världsledande inom juridisk engelska.

Kontakt

Vill du veta mer eller bli kund? Kontakta oss gärna via email till support@vqlegal.se.