3 september 2010

Deras råd guld värda för advokatbyråerna – Dagens Industri, 3 september 2010

Kundernas krav på ökad effektivitet och förändrade debiteringsmodeller hos advokatbyråerna är bara i sin linda. För att möta kraven behöver byråerna genomföra betydande IT-investeringar. ”Det är en internationell trend. Frågan är vem som tar ledartröjan i Sverige,” säger juristen Helena Hallgarn.

Ann Björk och Helena Hallgarn, avhoppare från advokatbyrån Vinge, startade i våras det nischade konsultbolaget Virtual Intelligence, VQ, som arbetar med rådgivning för bland annat bättre användning av IT-lösningar för advokatbranschen.

”Det finns en stor utvecklingspotential för de advokatbyråer som tar till sig utvecklingen inom IT och de möjligheter som då öppnar sig för nya arbetssätt,” säger Ann Björk.

IT måste enligt VQ bli en strategiskt del i advokatbyråernas verksamhet bland annat för att ta till vara den kunskap som byggs upp internt och för att kunna dra fördel av den. Det hänger samman med en global utveckling där nya debiteringsmodeller vinner terräng. Den traditionella timdebiteringen får ge vika för till exempel fast pris.

”Det handlar om att återanvända kunskap. I ett stort komplext uppdrag ingår rutinartade standardlösningar. Exempelvis för en nyemission med uppemot 15 dokument med grundformalia som är repetetiva,” säger Helena Hallgarn. ”Bra it-stöd har blivit allt mer affärskritiskt för advokatbyråerna.”

I artikeln listar VQ även de fem viktigaste frågorna för advokatbyråer att tänka på för att möta klienternas krav på effektivisering och modernisering:

  • Snabb tillgång till färdiga standardiserade dokument. Viktigt att de hålls uppdaterade.
  • Utnyttja hela er samlade kunskap. Tidigare erfarenheter och innovativa lösningar återanvänds av alla och rätt specialkompetens kopplas in i ärendena.
  • Känn dina klienter och utgå från deras verksamheter. Det ger möjlighet att vara proaktiv och föreslå åtgärder innan klienten väcker en fråga.
  • Genomför it-projekt som verksamhetsprojekt. För att it-projekt ska lyckas krävs en kombination av juridik, verksamhetsförståelse och it-kunskap.
  • Tänk innovativt och var först med nya lösningar. Det är viktigt våga sticka ut lite från konkurrenterna. den som ligger i framkanten har störst möjligheter att tjäna pengar på lyckade klientlösningar.

Läs hela artikeln i Dagens Industri: ”Deras råd guld värda för advokatbyråerna”