8 februari 2016

Nya mallar på engelska för aktieägaravtal

VQ Legals avtalsrätt har utökats med tre nya mallar för aktieägaravtal på engelska.

De tre nya mallarna för engelska aktieägaravtal avser dessa varianter:

● Shareholders’ Agreement – två parter

● Shareholders’ Agreement – flera parter, en majoritetsägare

● Shareholders’ Agreement – flera parter, jämbördiga

Mallen för två parter avser ett partsförhållande med jämbördiga parter, där parterna äger hälften av aktierna vardera. Mallen innehåller alternativ för om parterna är fysiker eller juridiska personer samt många anpassningsmöjligheter med olika handlingsalternativ vid oenighet i viktiga frågor (”dead-lock”), olika värderingsmetoder vid inlösen, möjlighet till inlåsningsperiod (”lock-up”), vinstdisposition, avtalstid m.m.

De två mallarna för flera parter innehåller båda alternativ för om parterna är fysiker eller juridiska personer samt många anpassningsmöjligheter med olika handlingsalternativ för tilläggsfinansiering, olika värderingsmetoder, möjlighet till inlåsningsperiod (”lock-up”), vinstdisposition, avtalstid m.m. utifrån förutsättningarna om alla parter är hyfsat jämbördiga eller om det finns en stark aktieägare som innehar majoriteten av aktierna.

De engelska översättningarna är framtagna av TransLegal, som är Sveriges ledande översättare av juridiska dokument, med största antalet juridikutbildade språkvetare i världen.

Se allt innehåll i VQ Legals avtalsrättsdel här »