24 maj 2022

Nyhetsbrev maj 2022

Bolagsrätten har utökats med ett nytt kombinationspaket för minskning och fondemission, och inom arbetsrätten arbetar vi med uppdateringar i enlighet med det nya arbetsvillkorsdirektivet som träder i kraft den 29 juni. Se mer information om detta samt om gjorda uppdateringar och andra nyheter i tjänsten nedan.

Nytt kombinationspaket för minskning och fondemission

Tillsammans med Bolagsrätt Sundsvall AB har vi tagit fram ett nytt dokumentpaket som kombinerar en minskning av aktiekapitalet med en efterföljande fondemission. Paketet finns på svenska samt i en dubbelspråkig variant med engelska översättningar.

Paketet ger stöd för en minskning som görs för återbetalning till aktieägare genom indragning av aktier samt en fondemission där emissionsbeloppet hämtas från fritt eget kapital och sker utan utgivande av aktier.

Nya krav på information i anställningsavtal

Den 29 juni har regeringen föreslagit att genomförandet av det nya arbetsvillkorsdirektivet ska träda i kraft. För arbetsgivare innebär det en utökad informationsskyldighet vid anställningens början. Vi arbetar därför tillsammans med Elmzell för att justera och uppdatera samtliga anställningsavtal i tjänsten med ytterligare information. T.ex. kommer avsnitten kring arbetstid och övertid att justeras. Utöver det kommer ytterligare information att läggas till kring vilka regler som ska följas när anställningsförhållandet ska avslutas.

Förutom den utökade informationsskyldigheten får arbetsgivare enligt lag inte heller förbjuda en arbetstagare att under anställningen, med vissa undantag, ha en anställning hos en annan arbetsgivare. Skrivningarna kring bisysslor i anställningsavtalen kommer därför också ses över till den 29 juni.

Kommande uppdateringar

Utökning av konvertibelemissioner med apport och kvittning

På allmän begäran arbetar vi just nu tillsammans med Bolagsrätt Sundsvall AB med att utöka det befintliga dokumentpaketet för emission av konvertibler med varianter även för betalning genom apport och kvittning.

Utökning säkerhetsskydd

Tidigare i år lanserade vi det nya rättsområdet säkerhetsskydd för att ge stöd åt bedömningar enligt säkerhetsskyddslagen. Nu arbetar vi tillsammans med Helene Bergquist Frederiksen på LawSec Sweden AB med att utöka området med fler dokumentpaket för bl.a. säkerhetsskyddsavtal, säkerhetsskyddsplan och checklistor.

Läs hela nyhetsbrevet här »