10 juli 2021

Uppdaterade klausuler om ersättning vid garantiavvikelser

Samtliga aktieöverlåteseavtal i VQ Legal har uppdaterats avseende bestämmelserna om ersättning vid garantiavvikelse, där det bland annat har tydliggjorts hur ersättning ska beräknas vid garantiavvikelser som har en återkommande effekt på resultaträkningen. Det har även gjorts tydligare skillnader mellan de olika varianterna, där det i säljarvänlig variant endast utgår prisavdrag, medan det i köparvänlig variant ska ges ut skadestånd för all skada som garantiavvikelsen har orsakat.