29 mars 2021

Förlängt högre stöd för korttidsarbete

Enligt ett lagförslag som trädde ikraft idag (29 mars) förlängs stödet för korttidsarbete upp till 80 procent ända till den 30 juni 2021, och kommer inte att minska till högst 60 procent och med lägre ersättningsnivåer som tidigare beslutats.

Det innebär att arbetstidsminskningen ska få uppgå till 80 procent också under månaderna april–juni 2021 och att staten även under dessa månader tar en lika stor andel av kostnaden för stödet vid korttidsarbete som under perioden januari–mars 2021, dvs. 75 procent. 

Avtalet om korttidsarbete i VQ Legal i såväl svensk som engelsk variant har därför uppdaterats med möjligheten att även fortsättningsvis välja den högre nivån för minskad arbetstid.

Om du önskar arbetsrättslig rådgivning gällande korttidsarbete eller om ni behöver vidta andra åtgärder som uppsägning eller överenskommelser med anställda med anledning av den rådande situationen är ni välkomna att kontakta Jenny Hellberg på Elmzell Advokatbyrå e-post: jenny.hellberg@elmzell.se eller telefon 070 – 994 76 78.