29 juni 2018

Uppdaterade IT-avtal

Samtliga IT-avtal i VQ Legal (såväl de svenska som de engelska) har uppdaterats med ett anpassat personuppgiftsbiträdesavtal som bilaga och med uppdaterade regleringar enligt dataskyddsförordningen, framförallt vad gäller anlitande av underleverantör samt uppdatering av personuppgiftsregleringen. Dessutom har ansvarsbegränsningen ökats beloppsmässigt då den nu även inkluderar ansvar för brister i hantering av personuppgifter.

Avseende den nya bilagan med biträdesavtal, så följer den i stort det fristående biträdesvänliga varianten av personuppgiftsbiträdesavtalet som finns under dataskydds-delen i VQ Legal, dock med vissa formaliaändringar och vissa juridiska skillnader. De juridiska skillnaderna är framförallt ett resultat av att detta är en bilaga och inte ett fristående biträdesavtal. Till biträdesavtalen har det även tagits fram instruktioner som underbilagor.