12 april 2018

Fler mallar enligt dataskyddsförordningen

Dataskydds-delen i VQ Legal har nu utökats med mallar för informationsförteckningar enligt den nya dataskyddsförordningen som kommer att börja tillämpas i maj i år.

De nya mallarna avser dels information som ska lämnas till den registrerade enligt art 13 dataskyddsförordningen då personuppgifterna samlats in från den registrerade, dels information som ska lämnas till den registrerade enligt art 14 dataskyddsförordningen då personuppgifterna samlats in från annan än den registrerade.

Inom kort kommer även en mall för registerförteckning samt engelska översättningar av de nya mallarna.

Observera dock att dokumenten endast tar hänsyn till vad som direkt följer av dataskyddsförordningen och således inte exempelvis annan kompletterade nationell lagstiftning.