28 maj 2015

Bolagsverket ändrar sin bedömning av aktieägartillskott

Bolagsverket meddelar att de har ändrat sin bedömning av aktieägartillskott så att dessa numera ska betraktas som vinstutdelning.

Efter genomgång av förarbeten och olika uttalanden har Bolagsverket ändrat sin bedömning och anser numera att återbetalning av aktieägartillskott (villkorat och ovillkorat) ska betraktas som vinstutdelning i aktiebolagslagens mening och ska därmed anmälas i samband med beslut på extra bolagsstämma.

Detta innebär också att tillstånd om vinstutdelning måste sökas om återbetalning av aktieägartillskottet sker inom tre år från en minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning.

Se Bolagsverkets beskrivning av vinstutdelningsregler för mer information »