4 december 2014

Nya krav från Bolagsverket på uppgifter i stiftelseurkund

Flera handläggare på Bolagsverket har den senaste tiden börjat kräva att adress- och personuppgifter om funktionärer ska anges direkt i stiftelseurkunden och inte som tidigare i en bilaga till denna.

Kravet har inget stöd i lag, men för att undvika tidsfördröjande förelägganden har vi ändrat mallarna i VQ Legal något.

I anmälan till Bolagsverket har vi behållit nuvarande skrivningar med möjlighet att hänvisa till en särskild bilaga, då det är ett effektivare sätt att kunna återanvända uppgifter t.ex. från registreringsbevis för det fall att styrelsen är den samma som i ett annat bolag. I stiftelseurkunden har vi däremot gjort ett nytt tillägg med skrivningen ”Adress och personuppgifter se nedan” vid företrädarnas namn samt gjort en markering var uppgifterna från bilagan kan kopieras in även i stiftelseurkunden.