7 oktober 2014

Avtal i expressfart – Dagens Industri, 7 oktober 2014

Uppstickare kortar ledtider för juridiska dokument. Dagens Industri skriver idag om vårt verktyg VQ Legal: De har kapat tiden för att ta fram ärendedokument från 5 timmar till 15 minuter och har många av Sveriges advokatbyråer som kunder.

2014 DI Avtal i expressfart - bild

Nu vill de fortsätta att förändra branschen. ”Hela vår vision är ju att förändra juristmarknaden. Men vi pratar inte så mycket, vi levererar i stället,” säger Helena Hallgarn.

Företaget, Viritual Intelligence, har tagit fram ett digitalt verktyg, VQ Legal, som radikalt förenklar processen att ta fram ärendedokument. Fokus ligger på affärsjuridiken. Där har de stöd för att hantera ärenden inom bolagsrätten, avtalsrätten, arbetsrätten och IT-rätten. De har levererat ett verktyg som förkortar arbetstiden från 5 timmar till 15 minuter.

”Har personen någon gång gjort ett sådant här ärende får vi wow-effekten när vi demonstrerar det. Det är helt nytt,” säger Ann Björk.

Om ett aktiebolag till exempel ska göra en nyemission för att öka aktiekapitalet ska juristen ta fram ett antal olika dokument såsom styrelseprotokoll, beslutsbilaga, stämmoprotokoll med mera. Med hjälp av mallar kan juristen ta fram samtliga dokument och ärendeanpassa dem på cirka fyra till fem timmar.

”Om man använder vårt verktyg fyller man i uppgifterna och svarar på ett antal relevanta frågor och uppnår samma resultat på femton minuter,” säger Helena Hallgarn och välter samtidigt nästan ut vattenglaset framför sig.

Juristerna arbetade med kunskapshantering, knowledge managment eller KM, på Vinge. De går verkligen i gång på resurshantering.

”Det som är intressant är hur man värderar juridiken. Vilket värde skapar man som jurist? Om man kan effektivisera processen kan man bli mer proaktiv mot klinten. Då kan juridiken skapa ett annat värde för företagen, det tycker jag är spännande,” säger Ann Björk.

Med sitt verktyg VQ Legal är de medvetna om att de kapar hela led i arbetsprocessen och därmed tar bort en del av de mest juniora juristernas uppgifter och lärandejobb.

”Det handlar också om professionalisering. Där måste man tänka mentorskap i stället och lära upp nyare jurister. Förr blev man inslängd och så fick man lära sig lite på klientens bekostnad, men så kan man inte jobba i dag,” säger Ann Björk.

Varför har ingen kommit på ert verktyg innan?

”I en bransch där man tar betalt per timme finns inte de incitamenten,” säger Helena Hallgarn.

Nu har branschen däremot mognat. En förändring inom juristsektorn är på gång. ”Nu har trycket kommit. De som är framsynta inser ju att det inte är långsiktigt hållbart. Man måste effektivisera,” säger Helena Hallgarn.

Läs hela artikeln i Dagens Industri: ”Avtal i expressfart”