10 september 2012

Nya mallar för emission av teckningsoptioner och konvertibler i VQ Legal

VQ Legal utökas löpande med fler ärendepaket med intelligenta juridiska mallar. Senaste tillskotten är paket med mallar för emission av teckningsoptioner respektive konvertibler med åtföljande konvertering till nya aktier.

Emissionerna kan ske i varianter för riktad emission eller för emission med företrädesrätt för aktieägarna.

Paketen innehåller mallar för styrelseprotokoll, beslutsunderlag, optionsvillkor, konvertibelvillkor, styrelseredogörelse, stämmoprotokoll, teckningslista, revisorsyttrande, emissionsbevis, optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, tilldelningsbeslut och anmälan till Bolagsverket.

Därmed finns det numera 37 olika mallpaket med färdiga standarddokument för följande bolagsrättsliga ärenden i VQ Legal:

 • Nyemission (i varianter för riktad emission, företrädesrättsemission, kvittningsemission och apportemission)
 • Nyemission i dubbelspråkig version på svenska och engelska
 • Minskning av aktiekapitalet (i varianter för förlusttäckning, återbetalning till aktieägare och avsättning till fri fond)
 • Minskning av aktiekapitalet i dubbelspråkig version på svenska och engelska
 • Minskning med överkurs
 • Minskning med överkurs i dubbelspråkig version på svenska och engelska
 • Fondemission
 • Fondemission i dubbelspråkig version på svenska och engelska
 • Emission av teckningsoptioner
 • Emission av teckningsoptioner i dubbelspråkig version på svenska och engelska
 • Emission av konvertibler
 • Fusion
 • Fusion i dubbelspråkig version på svenska och engelska
 • Likvidation
 • Likvidation i dubbelspråkig version på svenska och engelska
 • Ombildning vid förvärv av bolag
 • Ombildning vid förvärv av bolag i dubbelspråkig version på svenska och engelska
 • Ombildning vid förvärv av Goldcup-bolag
 • Ombildning vid förvärv av Goldcup-bolag i dubbelspråkig version på svenska och engelska
 • Företrädarförändring
 • Företrädarförändring i dubbelspråkig version på svenska och engelska
 • Bolagsordningsändring
 • Bolagsordningsändring i dubbelspråkig version på svenska och engelska
 • Avregistrering av revisor
 • Avregistrering av revisor i dubbelspråkig version på svenska och engelska
 • Revisorsändring
 • Revisorsändring i dubbelspråkig version på svenska och engelska
 • Årsstämma utan företrädarförändring
 • Årsstämma utan företrädarförändring i dubbelspråkig version på svenska och engelska
 • Vinstutdelning på extrastämma
 • Vinstutdelning på extrastämma i dubbelspråkig version på svenska och engelska
 • Antagande av bifirma
 • Antagande av bifirma i dubbelspråkig version på svenska och engelska
 • Arbetsordning och VD-instruktion
 • Arbetsordning och VD-instruktion i dubbelspråkig version på svenska och engelska
 • Styrelsebeslut
 • Styrelsebeslut i dubbelspråkig version på svenska och engelska

Alla dokument i VQ Legal skapas via en intelligent lösning som utgår från det juridiska ärendet och skapar dokumentpaket med färdigifylld information. Allt innehåll är kvalitetssäkrat och uppdaterat av Bolagsrätt Sundsvall AB, och för de engelska översättningarna ansvarar TransLegal.

Utöver mallar inom bolagsrätt innehåller tjänsten även arbetsrättsliga mallar upprättade av Elmzell Advokatbyrå.