1 november 2011

Utökad arbetsrätt i VQ Legal

Idag lanseras två nya dokumentpaket för avslutsavtal vid arbetsbrist respektive avslutsavtal för övriga fall i VQ Legal.

Arbetsrättsdelen innehåller därmed paket med mallar för uppsägning arbetsbrist, uppsägning personliga skäl och avskedande, anställningsavtal för tillsvidareanställning (fast anställning) och tidsbegränsad anställning (vikariat, allmän visstid, säsongsanställning och anställning av pensionär) samt en policy för användning av sociala medier.

Allt innehåll i arbetsrättsdelen är upprättat av Emzell Advokatbyrå.

Inom kort kommer VQ Legal även att utökas med mallavtal för VD-avtal samt engelska varianter av mallar för avslutsavtal, anställningsavtal samt uppsägnings- och avskedspaketen.