15 november 2010

VQ vill befria byråerna från rutinpappersarbetet – Realtid, 15 november 2010

VQ Legal vill bli störst på automatiserad hantering av bolagsrättsliga dokument på advokatbyråerna. Ann Björk, före detta Vinge-jurist, berättar hur.

I torsdags lanserade Virtual Intelligence VQ sin nya tjänst för hantering av bolagsrättsliga rutindokument, VQ Legal, med konferens och cocktailparty på Grand Hôtel i Stockholm.

2010 Realtid Ann vill befria byråerna från rutinpappersgörat - foto VQ

Ann Björk har en karriär på Vinges knowledge management-satsning bakom sig, och är nu vice vd i Virtual Intelligence samt styrelseledamot i det för VQ Legal nybildade dotterbolaget.

– Väldigt många från de stora byråerna visade intresse på konferensen, och flera av dem vi känner har nappat på att pröva på tjänsten, säger hon till Realtid.se några dagar efter lanseringen.

Under testperioden är tjänsten gratis, men sedan är tanken att debitera 250-450 kronor per ärende.

– Nyemission är exempel på en ärendetyp, då får man upp till 15 dokument ifyllda med automatisk information från företaget Bolagsrätt Sundsvall AB. Exempel på dokument: styrelse- och stämmoprotokoll, revisorsyttrande och styrelseredogörelse.

Ann Björk säger att siktet är inställt på en massmarknad:

– Bolagsverket har ungefär 1000 sådana här registreringsärenden per dag, och kan vi bara ta tio procent av det är det här en jättemarknad.

Läs hela artikeln i Realtid: ”Ann vill befria byråerna från rutinpappersgörat”